PROCEDURA ODWOŁYWANIA WIZYT W GABINECIE CHIRURGICZNYM

Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem dzisiejszym tj. 28.01.2021r. wprowadzamy zmianę dotyczącą wizyt w Gabinecie Chirurgicznym.

Z powodu licznych nie odwoływanych przez pacjentów wizyt oraz nieustannie narastającej kolejki do Gabinetu Chirurgicznego, niestawienie się pacjenta na umówioną wizytę bez wcześniejszego poinformowania rejestracji będzie skutkować likwidacją każdej kolejnej już zaplanowanej i ujętej w grafiku rejestracji  wizyty.

W przypadku chęci rezygnacji z wizyty prosimy o kontakt telefoniczny bądź wysłanie SMS pod numer 

798 995 008 z danymi pacjenta oraz datą wizyty.

Ponadto informujemy, że każdorazowo dzień przed umówionym terminem wykonywany jest telefon do pacjenta w celu potwierdzenia wizyty. 

UWAGA! Przełożenie daty wizyty możliwe jest wyłącznie poprzez telefoniczny kontakt z rejestracją. 

Wiadomości SMS nie będą brane pod uwagę.