Strefa pacjenta

Dolnośląski Wojewódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia:

Skierowania na bezpłatne badania usg i rtg

znajdujące się w kompetencjach lekarza rodzinnego są ważne tylko miejscach, z którymi Praktyka ma podpisaną umowę ( wg zaleceń NFZ) – w naszym przypadku jest to Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Bierutowska 63, Wrocław i EMC, ul. Krzywoustego 290, Wrocław

Polecamy stronę edukacyjną dla pacjenta:

RODO - INFORMACJA DLA PACJENTÓW

W związku z wejściem  w życie w dniu 25 maja 2018 roku  Unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przypominamy o konieczności posiadania przez pacjentów dokumentu tożsamości do okazania personelowi Praktyki.

Personel Praktyki w celu identyfikacji może poprosić o okazanie dokumentu tożsamości :

  • przy rejestracji na wizytę lekarską
  • przy wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich (pobieranie materiału na badania laboratoryjne, EKG)
  • przy odbiorze recept
  • przy odbiorze wyników badań laboratoryjnych
  • podczas wizyty w imieniu innych osób (łącznie z oświadczeniem)

W sytuacji gdy nie będą mogli  Państwo samodzielnie odebrać recept lub wyników badań laboratoryjnych  konieczne będzie napisanie dla ustalonej osoby upoważnienia zawierającego:

  • imię i nazwisko pacjenta, jego PESEL,
  • imię i nazwisko oraz  dane dokumentu tożsamości osoby upoważnionej,
  • wyszczególnienie upoważnienia ( do czego upoważniamy i czy jest to upoważnienie jednorazowe/wielorazowe)
  • zgodę osoby upoważnionej na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby procedur Praktyki.

Profilaktyka i Promocja Zdrowia

Bezpłatnie, w ramach umowy z NFZ realizujemy program profilaktyki chorób układu krążenia.
Ponadto prowadzimy odpłatne szkolenia z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej skierowane do wybranych grup słuchaczy (np. zakłady pracy , placówki edukacyjne … ).
Szczegółowe informacje dr Piotr Rafał Babiak tel. 603 779 149