Rejestracja pacjenta

Rejestracja pacjentów odbywa się na miejscu, bądź telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00.

Rejestracja Praktyka Lekarza Rodzinnego

Rejestracja Gabinet Chirurgiczny

Wizyty w Gabinecie Chirurgicznym potwierdzane są każdorazowo w dniu poprzedzającym termin wizyty.

 

Telefony do pacjentów wykonywane są w godzinach 9:00-13:00. W przypadku braku możliwości odbioru telefonu, wymagane jest potwierdzenie wizyty do godziny 14:00, także poprzez SMS. W innym przypadku wizyta zostanie automatycznie anulowana.

W przypadku chęci rezygnacji z wizyty prosimy o telefon bądź wysłanie SMS z danymi pacjenta oraz datą wizyty

 

niestawienie się pacjenta na umówioną wizytę bez wcześniejszego powiadomienia rejestracji będzie skutkować likwidacją każdej kolejnej już zaplanowanej i ujętej w grafiku wizyty.